14.09 2023

CHÚC MỪNG THẦY CÔ TRƯỜNG TH-THCS-THPT TRỊNH HOÀI ĐỨC NHẬN DANH HIỆU MIE EXPERT NĂM 2023 -2024

* Chuyên gia Giáo dục Sáng tạo Microsoft (Microsoft Innovative Educator Expert - MIEE) là chương trình được Microsoft tổ chức thường niên trên toàn cầu nhằm tìm kiếm và vinh danh những hạt nhân giúp đổi mới giáo dục, những nhà giáo dục nhiệt huyết, giàu cảm hứng, không ngừng làm việc, sáng tạo để đổi mới phương pháp giảng dạy trên nền tảng công nghệ thông tin.
* Xin chúc mừng Thầy Cô trường TH-THCS-THPT Trịnh Hoài Đức đã vinh dự đạt danh hiệu này, đây là niềm tự hào không chỉ riêng cá nhân Thầy Cô mà là còn minh chứng về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, về tinh thần tự học, tự bồi dưỡng và chuyển đổi mạnh mẽ của tập thể đội ngũ giáo viên  nhà trường. 
* Một lần nữa, xin chúc mừng Quý Thầy Cô Trường TH-THCS-THPT Trịnh Hoài Đức, những Chuyên gia Giáo dục Sáng tạo Microsoft - MIE Expert!

 

#IGC #IGCGroup #IGCSchool 
#TrinhHoaiDuc
#MIEExpert
#MicrosoftEdu