Chương trình cốt lõi

Chương trình cốt lõi
Được giảng dạy theo Chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam đảm bảo cho học sinh có những hiểu biết cơ bản về các môn Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội,… đủ khả năng đạt thành tích cao và lấy các bằng cấp do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định mà vẫn tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng, hiệu quả phù hợp với thể chất, lứa tuổi. 
Xem chi tiết