Học bổng

IGC SCHOLARSHIP - HỌC BỔNG IGC  PHÁT TRIỂN THẾ HỆ GIÁO VIÊN TƯƠNG LAI
Đang diễn ra
IGC SCHOLARSHIP - HỌC BỔNG IGC PHÁT TRIỂN THẾ HỆ GIÁO VIÊN TƯƠNG LAI

Nghề giáo là nghề con tim. Người thầy yêu nghề dạy sẽ giúp học trò yêu thích việc học tập. Thầy cô là tấm gương sáng của sự kiên nhẫn, lắng nghe, thấu hiểu và truyền động lực để học sinh - sinh viên phát huy tiềm năng tốt nhất. 

Người thầy vì Yêu thương mà trăn trở, hướng dẫn, hỗ trợ và bao dung. 

Người thầy vì Tôn trọng mà trân trọng nghề, luôn học tập, rèn luyện, sáng tạo, phát triển bản thân mình. 

Người thầy vì Trách nhiệm mà sẵn sàng đổi mới, sẵn sàng tiếp nhận, kiên trì theo đuổi những mục tiêu và đương đầu với những thử thách.

Xem chi tiết