Câu chuyện thành công

Huỳnh Gia My
Lớp 9D08 - Năm học 2023 - 2024
Tin tưởng vào năng lực chính mình
 • 8 năm liền là học sinh Giỏi
 • Nhận được giải chứng nhận bơi lội của Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2023
 • Đạt được giải vàng môn bơi ở trường năm 2023 
 • Đạt giải bạc của huyện môn bơi năm 2023
 • Đạt giải bạc của huyện môn bơi ở Hội Khoẻ Phù Đổng năm 2024
 • Đạt 2 giải đồng bơi ở tỉnh của Hội Khoẻ Phù Đổng năm 2024
Huỳnh Gia My
Ngô Cao Huy
Lớp 11F03 - Năm học 2023 - 2024
Always look up at the stars and never down at your feet
 • 9 năm liền là học sinh Giỏi
 • Đạt giải Nhất trong cuộc thi Cờ vua cấp Trung học phổ thông Trường Trịnh Hoài Đức năm 2022-2023
 • Đạt giải khuyến khích trong kỳ thi Học sinh giỏi Toán lớp 11 cấp Tỉnh năm 2023-2024
Ngô Cao Huy
Ngô Hồng Ngọc Ánh
Lớp 12G07 - Năm học 2023 - 2024
Every accomplishment starts with the decision to try
 • 12 năm liền là học sinh Giỏi
 • Giải khuyến khích học sinh giỏi môn Lịch sử cấp huyện năm học 2020-2021
 • Giải nhì học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh năm học 2022-2023 
 • Giải nhì học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh năm học 2023-2024
Ngô Hồng Ngọc Ánh
Nguyễn Ngọc Quỳnh Ly
Lớp 12G08 - Năm học 2023 - 2024
" The best way to predict the future is to create it "
 • 12 năm liền là học sinh Giỏi
 • Đạt giải khuyến khích Cấp Huyện môn Lịch sử năm 2020- 2021 
 • Đạt giải nhì Cấp Tỉnh môn Lịch sử năm 2022-2023 
 • Đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" huyện Trảng Bom năm 2022-2023 
 • Đạt giải ba Cấp Tỉnh môn Lịch sử năm 2023-2024 
Nguyễn Ngọc Quỳnh Ly