Lộ trình học tập

Lộ trình 1
Chương trình học được xây dựng theo hướng lấy học sinh làm trung tâm
CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Chương trình học được xây dựng theo hướng lấy học sinh làm trung tâm. Nội dung chương trình được chắt lọc thông qua ứng dụng phương pháp học tập chủ động, nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh qua các hình thức học tập khác nhau, giúp các em được hình thành các khả năng, kỹ năng tư duy sáng tạo, phân tích, tổng hợp, thực hành, thuyết trình... Trên hết, học sinh sẽ nắm vững trọng tâm của từng khối lớp một cách dễ dàng và hiệu quả.
Chuẩn đầu ra

Lớp 1-5

* Các chứng chỉ hoàn thành Chương trình Tiểu học của Bộ GD&ĐT
* Năng lực tiếng anh tương đương Chứng chỉ Cambridge - Starters - Movers - Flyers
* Chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 Spark

Lớp 6-9 

* Bằng tốt nghiệp THCS của Bộ GD&ĐT 
* Năng lực tiếng Anh tương đương Chứng chỉ Cambridge Preliminary (PET)
* Chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 GS6

Lớp 10-12 

* Bằng tốt nghiệp THCS của Bộ GD&ĐT 
* Năng lực tiếng Anh tương đương Chứng chỉ IELTS 5.5
* Chứng chỉ Tin học quốc tế MOS