Chương trình phát triển

Chương trình Tiếng Anh tăng cường (IEP)

Chương trình Tiếng Anh tăng cường (IEP): Học tập tăng cường tiếng Anh với giáo viên Việt Nam và nước ngoài, 6-8 tiết/tuần, 2-3 tiết với giáo viên nước ngoài

- Chuẩn đầu ra Tiểu học: Năng lực tiếng Anh tương đương Chứng chỉ  Cambridge Starters – Movers – Flyers

- Chuẩn đầu ra THCS: Năng lực tiếng Anh tương đương Chứng chỉ Cambridge Preliminary (PET)

- Chuẩn đầu ra THPT: Năng lực tiếng Anh tương đương Chứng chỉ IELTS 5.5

Xem chi tiết
Tin học quốc tế
Học 3 chương trình Tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint, giúp thành thục khả năng sử dụng, được dự thi chứng chỉ MOS có giá trị toàn cầu (Được công nhận thay thế chứng chỉ Nghề phổ thông, có giá trị sử dụng vĩnh viễn, được miễn học các môn Tin học Văn phòng khi học Đại học, là chứng chỉ điều kiện khi xin việc hiện nay). 
Xem chi tiết
Kỹ năng sống
Bên cạnh những giờ học tập trên lớp, học sinh được tham gia các chương trình, cuộc thi giúp củng cố kiến thức và phát triển kỹ năng như: Rung chuông vàng, an toàn giao thông, thi tài năng trẻ thơ, được nghe các chuyên gia tâm lý nói chuyện chuyên đề, giáo dục kỹ năng sống,…  
Xem chi tiết